top of page

BMC FATIH 270-36

Grup Adı/Group Name  :        

Şasi ve sürücü kabini / Chassis & cab

Komple Adı/Assy Name :   

Taban yan kolu ve taban paneli / Side member & floor panel

8K65140

SEKIL/FIG
PARCA KODU / PART CODE
PARCA ADI
PART NAME
MIKTAR / QTY.
ACIKLAMA / REMARK
1
8K61951
Yataklı kapısız kep-KMPL.
Cab, without door-ASSY.
1
1
270SXXSG100
S/K yataklı boyalı kep-KMPL.
Cab painted includ.bed-ASSY.
1
1
270SXXLT100
S/K trimli
Cab trim
1
1
8K61949
Yataklı astarlı kep-KMPL.
Cab, painted fixed-ASSY.
1
1
8K61950
Yataklı kapılı kep-KMPL.
Cab, with door-ASSY.
1
2
8K62375
Yan kol iç sacı-Sol
Inner panel, side member-LH
1
3
8K62377
Yan kol dış sacı-Sol
Outer panel, side member-LH
1
4
8K62431
Yan kol takviye ön-Sol
Rein.side member front-LH
1
5
8K66543
Braket, yan kol oturma
Bracket, side member
1
6
8K62419
Mesafe parçası
Spacer
1
6
8K62418
Mesafe parçası
Spacer
2
7
8K63264
Göğüslük bağlantı sacı-Alt
Dash mounting sheet-lower
1
8
24K5257
Basamak takviyesi-Sol
Reinforce, footstep-LH
1
9
8K56740
Taban paneli
Floor panel
1
10
8K10052
Takviye, taban panel kuşağı
Reinforcement, panel strap
1
11
8K66248
Minder bağlantı sacı-Sağ
Floor seat mounting-RH
1
12
K5A1872
Minder kızak takviyesi-Sol
Reinfor.middle seat rail-LH
1
13
8K58014
Takviye, travers arka orta
Rein.(Cross.rear middle)
1
14
8K65026
Marşpiye-Sağ
Panel, sill-RH
1
15
8K65027
Marşpiye-Sol
Panel, sill-LH
1
16
8K10345
Taban panel takviyesi-Sol
Reinforcement floor panel-LH
1
17
24K5289
Gögüslük alt kapak sacı-Sol
Lower cover, dash panel-LH
1
18
K5A1347
Yatak etek paneli-Sağ
Skirt panel,bed-RH
1
19
K5A1348
Yatak etek paneli-Sol
Skirt panel,bed-LH
1
20
8K65430
Yatak paneli, orta
Panel, bed center
1
21
8K64049
Arka basamak panel-Sol
Panel, step board, rear-LH
1
22
K5A1882
Yatak paneli
Panel bed
1
23
K5A1885
Trim tutucu-Sağ
Trim holder-RH
1
24
K5A1886
Trim tutucu-Sol
Trim holder-LH
1
25
K5A1890
Trim tutucu köşebenti
Trim holder angle bar
1
26
24K5155
Arka dış travers-Sol
Crossmember, rear outer-LH
1
27
8K62331
Takviye pleyti yan kol-Sağ iç
Rear plate-RH arm inside
1
28
8K62330
Takviye pleyti yan kol-Sol iç
Rear panel-LH arm inside
1
29
8K65068
Panel, şoför mah.uzat.iç-Sol
Panel, cab extension inner-LH
1
30
8K10940
Lastik tutucu yan-Sol
Holder,rubber side-LH
1
31
8K66507
Minder bağlantı sacı-Sol
Floor seat mounting-LH
1
32
8K10700
Seren arka köşe alt-Sol
Panel,rear corner lower-LH
1
33
34K2272
Motor kaputu lastik tutucu
Rubber holder, engine bonnet
1
34
8K58015
Panel, kapatma trav.arka orta
Panel,traverse rear-Center
1
ESKİTİP/OLDTYPE
34
58RS500876
Panel,kapat.travers arka orta
Panel, shut off cross.rear-Mid
1
YENİTİP/NEWTYPE
35
K5A1879
Yatak alt traversi-Sol
Lower crossmember bed-LH
1
36
K5A1881
Yatak alt traversi-Orta
Crossmem.lower-bed-Middle
1
37
K5A1886
Trim tutucu-Sol
Trim holder-LH
1
38
8K62077
Takviye yatak paneli alt trav.
Reinforce, bed panel
1
*
8K62548
Taban yan kolu-Sağ
Floor side member-RH
1
*
8K52698
Kapak, yatak paneli
Cover,bed panel
2
1-7
8K62549
Taban yan kolu-Sol
Floor side member-LH
1
10_
8K64998
Minder bağlantı sacı-Sol
Floor seat mount.LH
1
12_
K5A1871
Minder kızak takviyesi-Sağ
Reinfor.middle seat rail-RH
1
16_
8K10344
Taban panel takviyesi-Sağ
Reinforcement floor panel-RH
1
17_
24K5288
Gögüslük alt kapak sacı-Sağ
Lower cover, shild panel-RH
1
21_
8K64048
Arka basamak panel-Sağ
Panel, step board, rear-RH
1
26_
24K5154
Arka dış travers-Sağ
Crossmember, rear outer-RH
1
27_
8K62333
Takviye pleyti yan kol-Sağ dış
Rear plate-RH arm outside
1
28_
8K62332
Takviye pleyti yan kol-Sol dış
Rear plate-LH arm outside
1
29_
8K65067
Panel, şoför mah.uzat.iç-Sağ
Panel, cab extension inner-RH
1
2_
8K62376
Yan kol iç sacı-Sağ
Inner panel, side member-RH
1
30_
8K10939
Lastik tutucu yan-Sağ
Holder,rubber side-RH
1
31_
8K65280
Minder bağlantı sacı-KMPL.Sağ
Seat con.sheet comp.ASSY.RH
1
32_
8K10699
Seren arka köşe alt-Sağ
Panel,rear corner lower-RH
1
35_
K5A1878
Yatak alt traversi-Sağ
Crossmember lower-bed-RH
1
3_
8K62378
Yan kol dış sacı-Sağ
Outer panel, side member-RH
1
4_
8K62430
Yan kol takviye ön-Sağ
Rein.side member front-RH
1
8_
24K5256
Basamak takviyesi-Sağ
Reinforce, footstep-RH
1

Önceki Sayfa/ Previous Page

Sonraki Sayfa/ Next Page

Sayfa/Page

144

bottom of page