top of page

BMC FATIH 220-26

Grup Adı/Group Name  :        

Şasi ve sürücü kabini / Chassis & cab

Komple Adı/Assy Name :   

S/k (taban yan kolu&panelleri) / Cab (floor side member&panels)

8K98191A

SEKIL/FIG
PARCA KODU / PART CODE
PARCA ADI
PART NAME
MIKTAR / QTY.
ACIKLAMA / REMARK
1
8K67521
Yan kol iç sacı-Sağ
Inner sheet,longi.member-RH
1
2
8K67520
Yan kol dış sacı-Sol
Outer sheet,longi.member-LH
1
3
8K68493
Yan kol takviye ön-Sol
Reinfor.front-longi.member-LH
1
4
8K66543
Braket, yan kol oturma
Bracket, side member
1
5
8K68513
Mesafe parçası
Spacer
1
6
8K63264
Göğüslük bağlantı sacı-Alt
Dash mounting sheet-lower
1
7
24K5257
Basamak takviyesi-Sol
Reinforce, footstep-LH
1
8
8K56740
Taban paneli
Floor panel
1
9
8K10052
Takviye, taban panel kuşağı
Reinforcement, panel strap
1
10
8K11983
Panel, minder bağlantı-Sağ
Panel, seat mount-RH
1
11
K5A1872
Minder kızak takviyesi-Sol
Reinfor.middle seat rail-LH
1
12
8K58013
Travers, arka orta
Crossmember (Rear,middle)
1
13
24K5110
Marşbiyel arka-Sağ
Panel, sill rear-RH
1
14
24K5111
Marşbiyel arka-Sol
Panel, sill rear-LH
1
15
8K10345
Taban panel takviyesi-Sol
Reinforcement floor panel-LH
1
16
24K5288
Gögüslük alt kapak sacı-Sağ
Lower cover, shild panel-RH
1
17
K5A1347
Yatak etek paneli-Sağ
Skirt panel,bed-RH
1
18
K5A1348
Yatak etek paneli-Sol
Skirt panel,bed-LH
1
19
8K90275
Panel, yatak etek-Orta
Panel,bed skirt-Middle
1
20
8K10893
Panel, basamak arka-Sol
Panel, footstep rear-LH
1
21
K5A1882
Yatak paneli
Panel bed
1
22
K5A1885
Trim tutucu-Sağ
Trim holder-RH
1
23
K5A1886
Trim tutucu-Sol
Trim holder-LH
1
24
K5A1890
Trim tutucu köşebenti
Trim holder angle bar
1
25
24K5154
Arka dış travers-Sağ
Crossmember, rear outer-RH
1
26
8K63273
Takviye pleyti yan kol iç-Sol
Rein.plate side lever inner-LH
1
27
8K63275
Takviye pleyti yan kol dış-Sol
Rein.plate side lever outer-LH
1
28
8K10032
Panel, uzatma minder-Sağ
Panel, extention-RH
1
29
8K10939
Lastik tutucu yan-Sağ
Holder,rubber side-RH
1
30
8K10896
Minder bağlantı sacı-Sol
Cushion mount.sheet-LH
1
31
34K2268
Arka köşe braketi-Sol
Rear corner bracket-LH
1
32
34K2272
Motor kaputu lastik tutucu
Rubber holder, engine bonnet
1
33
34K2261
Panel, kapatma traversi arka
Panel, closed crossmember rear
1
34
K5A1879
Yatak alt traversi-Sol
Lower crossmember bed-LH
1
35
K5A1881
Yatak alt traversi-Orta
Crossmem.lower-bed-Middle
1
36
K5A1884
Yatak paneli alt takviye
Reinforcement, lower bed panel
1
37
K5A1887
Travers yatak pan.alt takviye
Reinforcement, cross.bed panel
1
11_
K5A1871
Minder kızak takviyesi-Sağ
Reinfor.middle seat rail-RH
1
15_
8K57953
Panel, ön baba basamak bağ.Sol
Panel,fr.pill.footstep mount
1
15_
8K10344
Taban panel takviyesi-Sağ
Reinforcement floor panel-RH
1
15_
8K57952
Panel, ön baba basamak bağ.Sağ
Pan.fr. pillar footstep moun.-
1
16_
24K5289
Gögüslük alt kapak sacı-Sol
Lower cover, dash panel-LH
1
19_
8K52698
Kapak, yatak paneli
Cover,bed panel
2
1_
8K67519
Yan kol dış sacı-Sağ
Outer sheet,longi.member-RH
1
1_
8K67522
Yan kol iç sacı-Sol
Inner sheet,longi.member-LH
1
20_
8K10892
Panel, basamak arka-Sağ
Panel, footstep rear-RH
1
25_
24K5155
Arka dış travers-Sol
Crossmember, rear outer-LH
1
26_
8K63274
Takviye pleyti yan kol iç-Sağ
Rein.plate side lever inner-RH
1
27_
8K63276
Takviye pleyti yan kol dış-Sağ
Rein.plate side lever outer-RH
1
28_
8K10031
Panel, uzatma minder-Sol
Panel, extention-LH
1
29_
8K10940
Lastik tutucu yan-Sol
Holder,rubber side-LH
1
30_
8K11984
Minder bağlantı sacı-Sağ
Seat mounting panel-RH
1
31_
34K2267
Arka köşe braketi-Sağ
Rear corner bracket-RH
1
34_
K5A1878
Yatak alt traversi-Sağ
Crossmember lower-bed-RH
1
3_
8K68492
Yan kol takviye ön-Sağ
Reinfor.front-longi.member-RH
1
7_
24K5256
Basamak takviyesi-Sağ
Reinforce, footstep-RH
1
9_
8K10863
Panel, minder bağlantı-Sol
Panel, floor seat mounting-LH
1

Önceki Sayfa/ Previous Page

Sonraki Sayfa/ Next Page

Sayfa/Page

165

bottom of page